search

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zakelijke afnemer:
De afnemer is een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons.

Algemene voorwaarden particuliere afnemer:
De afnemer is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons.

Algemene voorwaarden - Algemene voorwaarden zakelijke afnemer

Algemene voorwaarden zakelijke afnemer

De afnemer is een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons.
Algemene voorwaarden - Algemene voorwaarden particuliere afnemer

Algemene voorwaarden particuliere afnemer

De afnemer is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons.