search

Betonstaalprijzen in het nieuwe kwartaal: een overzicht van de huidige trends

10-10-2023 | Mieke de Jong

Met het starten van een nieuw kwartaal is het de hoogste tijd om een blik te werpen op de huidige stand van zaken in de wereld van betonstaalprijzen.

Terugblik: een explosieve stijging van staalprijzen

Vanaf Q3 2020 zagen we een stijging in de staalprijzen wegens de uitbraak van corona. Bedrijven kozen ervoor meer voorraad aan te leggen, wegens de onzekere markt. De vraag steeg, productie stagneerde en daarmee stegen de prijzen. Het jaar 2022 was zonder twijfel opmerkelijk voor de staalindustrie. Je kunt zeker stellen dat er sprake was van een explosieve stijging van staalprijzen. Naast corona was er de inval in de Oekraïne. De export van staal vanuit Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland vielen nagenoeg stil. Dit betekende een schaarste aan staal. Ook de stijging van de energieprijzen droeg bij aan de aanzienlijke prijsstijgingen voor staalproducten. Bedrijven in tal van sectoren werden geconfronteerd met hogere productiekosten, wat uiteindelijk een impact had op de consumentenprijzen.

Het vierde kwartaal van 2020: een belangrijk referentiepunt

Vanaf Q2 van 2022 lijkt de rust langzaam terug te keren in de markt. De prijzen dalen gestaag. Interessant genoeg benaderen de huidige prijzen die van het vierde kwartaal van 2020. Dit is een significante ontwikkeling, aangezien het de eerste keer is sinds de stijging in 2021 dat we weer prijzen op dit niveau zien.

Dalende vraag en de invloed op staalprijzen

Eén van de belangrijkste factoren die bijdragen aan deze prijsdaling is een afnemende vraag naar staalproducten. Deze verminderde vraag kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals de verminderde vraag vanuit de bouw.

Bedrijven passen hun productie- en investeringsniveaus aan, wat leidt tot een lagere vraag naar staal. Dit heeft geleid tot een overschot aan aanbod op de markt, waardoor de prijzen zijn gedaald.

Conclusie

De situatie in Oekraïne had een grote impact op de prijzen, maar nu lijkt de dalende vraag de belangrijkste factor te zijn die de prijzen beïnvloedt.

Uiteraard zie je dat de dalende staalprijzen verwerkt zijn in de producten die Betonstaal.nl aanbiedt. Op de site is ons aanbod een stuk gunstiger geprijsd dan in 2022.

Of de dalende trend voortzet is natuurlijk een kwestie van een glazen bol. We blijven de staalmarkt volgen en zullen verslag blijven doen van verdere ontwikkelingen in Q1 2024.

Direct contact opnemen